Бидний тухай

“Титан Грид” ХХК нь нийт 30 гаруй ажилчидтай бөгөөд голлох инженер техникийн ажилчид маань эрчим хүчний салбарт олон жил ажилласан, арвин туршлагатай, шилдэг хамт олноос бүрдсэн.

  • Бакалавраас дээш зэрэгтэй инженер техникийн ажилчид – 12
  • Зөвлөх инженер – 2
  • Мэргэшсэн инженер – 2
  • Төсөвчин - 2

Эрхэм зорилго

Хөгжил дэвшлийг гэрэлтүүлэгч компани байна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Манай компани нь дараахь чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд

  • Цахилгаан түгээх
  • Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах
  • Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга
  • Материал хангамж
  • Тээвэр, механизмийн үйлчилгээ
  • Төслийн удирдлага, зөвлөх үйлчилгээ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 • Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны цахилгаан түгээх, цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл

 • Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны цахилгаан түгээх, цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл

 • Эрчим Хүчний Яамны 03.2.2 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга

 • Эрчим Хүчний Яамны 03.2.2 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга

Манай баг

Харилцагч компаниуд