Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиуд

Хуулийн нэрс Огноо
1 Эрчим хүчний тухай хууль 2001.02.01
2 Компанийн тухай хууль 2011.10.06
3 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999.05.14
4 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2008.05.22
5 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 2015.07.02
6 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль 2007.01.11
7 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль 2012.05.01