Одоо мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журмууд

Дүрэм, журмын нэрс Огноо
1 Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм 1996
2 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм 2011.10.06
3 Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам 2011.10.06
4 Хэрэглэгчдийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм 1999.05.14
5 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжын угсралтын ажлыг ашиглалтанд оруулах журам 2008.05.22